Ultima actualizare: 29.05.2024

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.muvincontainers.com (în continuare „Website-ul’’). 

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor prestate de societatea DRILL CONT SRL şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii. 

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookie-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

  1. CINE SUNTEM NOI

DRILL CONT SRL, cu punct de lucru: Livezeni, nr. 278, Jud. Mureș, CIF: RO27827930 (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: str. Narciselor, Nr. 6B, Ap. 11, Târgu Mureș, Mureș, România

Adresă de e-mail: drillcont@gmail.com /  hello@muvincontainers.com 

Nr. de tel.birou: 0770-758.236

  1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

  1. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI 

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi: 

  1. Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 
  2. Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail, un număr de telefon şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării dvs. 

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări prin formularul de contact, formularul „Get a quote”, formularul de cerere de ofertă orientativă, și răspunsul la această solicitare, nu obligă Societatea în nici un fel față de vizitator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și vizitator/potențialul Client. 

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită vizitatorul Website-ului, respectiv potențialul client la contractarea serviciilor prestate de aceasta. Vizitatorul, respectiv potențialul client va contacta Societatea (completând formularele regăsite pe website ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc. 

  1. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, potențialul Client sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin. 

Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal. 

  1. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE 

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar. 

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookie-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

  1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română. 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

  1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate – de inserat hyperlink și Politica de cookie-uri – de inserat hyperlink.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: drillcont@gmail.com / hello@muvincontainers.com